Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2011

Trzeba uciekać. To miasto, to państwo tłamsi. Zabija ambicje. Zabija w biegu, w pośpiechu. Tu nie ma czym oddychać, tu nie ma o czym rozmawiać, tu nie ma gdzie pójść. Postaraj się złapać kogoś, wyciągnąć z tej rzeki o nurcie niespokojnie szybkim. Tu są tylko wspomnienia. Te wspomnienia zlewają się poprzez lejek codzienności do naczynia, na którym naklejony jest plaster z napisem poczynionym flamastrem, obwieszcza: " złe wspomnienia ". I co ja poradzę, że już się wylewa ? Każdy kiedyś miał kogoś... kto choć raz na przestrzeni czasu nieokreślonego był dla niego wszystkim... wszystkimi... wszelkim. Stop. chciałbym lecz nie mogę. Stop. Uciekam, nie wrócę. Stop. Pierdol się. Stop. Nie płacz. Stop.

November 26 2011

Cierpienie i ból... długotrwałe odrętwienie i skołowanie. Nic nie przemija, niczego nie zapominam. Wczoraj... a wczoraj był piękny wieczór, najpiękniejszy. Północ, tory, piwo, kaliber.... i ta osoba. Ni w ćwiartce nie moja, ni w jednym procencie nie do okiełznania... udało się uśmiechnąć. Udało się poczuć to czego opisać się nie da. Dla takich momentów chyba człowiek żyje. I choć są tak rzadkie, tak drobne, tak krótkie.... to dają nadzieję człowiekowi i wprowadzają w taką miłą, przecinającą wstęgę bólu melancholię i... i... i... i... i niech nikt mi nie mówi, że białe jest białe a czarne jest czarne. Widzę, że nie. Pewnie już się nie powtórzy, pewnie każdy z nas zapomni, pewnie pouciekamy do ciepłych domów, w końcu pouciekamy. Więź. Więź silniejsza od betonu, węzeł twardszy i mocniejszy niżeli te, które starzy piraci wiązali na swoich niewolnikach. Jestem niewolnikiem. Ty też. To piękne.
Swallowing it all down whole I'm in my body
so they cannot come and take my soul,
wallowing away my sorrows on nobody
so they cannot come and take my soul.


November 10 2011

0444 b957

November 09 2011

1432 3c18
Reposted fromgrass grass viajerzjezy jerzjezy
0400 e63b
Reposted fromjerzjezy jerzjezy
0607 189f 500
Reposted fromjerzjezy jerzjezy

November 08 2011

2379 e18b
Reposted fromelas elas
3771 d820 500
Reposted fromapm35 apm35
2458 7338 500
Reposted fromyround yround viamental-cat mental-cat
Reposted fromthespiritof69 thespiritof69 viab2kite b2kite
5478 76cb
Reposted byknurekjagaskrisstefurb2kitemental-catorelhchowmeinSilentPitviceercobra0503sunakoziomalonpoem-orgyDTDSRSenyiastopySilentPitmental-catknurekEvilDeathbloodywisdomcarlitacihuamask-and-mirrorLazhwardomg-archydaleylahEmotionalSpirallordfishasmoraidenladyamentiaused2venomMistrzKamilnoirfaerysduzagrubapandavifonravhipster-mcdouchebagnieobecnoscOgarskyablNaitliszscorpixvardiamonimichrzrMistrzKamilmisskathaSteampunkAndNudeszEveRusagiiBadylKryptonitebelow-the-beltdreamer88wyrzut-sumieniaitsatrap
5474 fd28
Reposted byvendeterrarehumanumestbracki8ladies
5417 be23
Reposted byladiesjerzjezymental-catvendetdiviszarrukinchixitpierogarniawindowofthesoulmademyday
5388 d1bb
Reposted bydzonylisameladiesjerzjezyAnneBonnyvendet
5351 8bba
5340 4e75
Reposted bypaciokr-likladies

November 07 2011

5018 56cc 500
Reposted fromvifon vifon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl